АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања)

  • Taтјана З. Михајлов Филозофски факултет – докторске студије Методике наставе, Нови Сад Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Зрењанин

Сажетак

Циљ спроведеног истраживања је испитивање мишљења наставника основних школа о акредитованим програмима стручног усавршавања у области комуникације и уочавање значаја тих програма за унапређење рада и лични професионални развој. Прикупљање података вршено је техником анкетирања, а као инструмент коришћен је анкетни упитник и скала процене. По начину формирања узорак је систематски и чинило га је 208 наставника. Добијени резултати показују познавање акредитованих програма, уочавање њиховог значаја за унапређивање рада и лични професионални развој, али и указују на изостанак резултата у домену самоевалуације и примене у циљу унапређивања рада и личног професионалног развоја што је једна од карактеристика старе школе и начина рада пре реформи.


Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
МИХАЈЛОВ, Taтјана З.. АНАЛИЗА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИЗ ОБЛАСТИ КОМУНИЦИРАЊА (Каталог стручног усавршавања). Методички видици, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 211-228, sep. 2015. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1417>. Датум приступа: 21 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2015.6.211-228.
Bрој часописа
Секција
ОПШТЕ МЕТОДИЧКЕ ТЕМЕ И ПРОБЛЕМИ

Кључне речи

наставник, стручно усавршавање, каталог, про- фесионални развој, самоевалуација