ЈАСМИНА СТОЈКОВИЋ, КАТАРИНА ЗАВИШИН (2010). АMICI 4: италијански језик за 8. разред основне школе (Београд: Завод за уџбенике)

  • Снежана З. Детар Јевђовић ОШ ,,Петар Петровић Његош“ Београд

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ДЕТАР ЈЕВЂОВИЋ, Снежана З.. ЈАСМИНА СТОЈКОВИЋ, КАТАРИНА ЗАВИШИН (2010). АMICI 4: италијански језик за 8. разред основне школе (Београд: Завод за уџбенике). Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 299-304, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1072>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.299-304.
Bрој часописа
Секција
ПРИКАЗИ