Н. Л. ФЕДОТОВА. (2013). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. ЗАДАЧНИК К ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЗЛАТОУСТ.

  • Срђан Р. Петровић Филолошки факултет, Катедра за славистику Београд – мастерант

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ПЕТРОВИЋ, Срђан Р.. Н. Л. ФЕДОТОВА. (2013). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС. ЗАДАЧНИК К ПРАКТИЧЕСКОМУ КУРСУ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЗЛАТОУСТ.. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 295-297, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1071>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.295-297.
Bрој часописа
Секција
ПРИКАЗИ