KRITIČKA TEORIJA I ELEKTRONIČKO OBRAZOVANJE

  • Josip T. Ćirić Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Zadar, Hrvatska
  • Jasminka J. Brala-Mudrovčić Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, Gospić, Hrvatska

Сажетак

U visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj postoji vidljiv trend povećane uporabe e-obrazovanja i sve pozitivnijeg stava o njemu. U ovom članku želimo ispitati koliko studenti razumiju neka meta-teorijska pitanja u e-učenju poput pozitivističkog, postmodernističkog i kritičkog metodološkog pristupa. Nadalje, želimo ispitati njihov stav prema glavnim pristupima uporabe edukacijskih tehnologija. Namjera nam je provjeriti što očekuju od novih tehnologija u obrazovnom procesu, kako procjenjuju vlastito poznavanje i sklonosti k primjeni, razinu svjesnosti o potencijalima i granicama novih tehnologija, te primjenjivost za studente s invaliditetom. Nadalje, želimo provjeriti postoji li mjesto strahu i provjeriti moguće facete otpora prema tim tehnologijama. S obzirom na širinu primjene e-obrazovanja, istraživanje je ograničeno na podučavanje hrvatskog jezika i fi lozofi je.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ĆIRIĆ, Josip T.; BRALA-MUDROVČIĆ, Jasminka J.. KRITIČKA TEORIJA I ELEKTRONIČKO OBRAZOVANJE. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 263-274, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1069>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.263-274.
Bрој часописа
Секција
ОПШТЕ МЕТОДИЧКЕ ТЕМЕ И ПРОБЛЕМИ

Кључне речи

kritička teorija, e-obrazovanje, nastava hrvatskog jezika, nastava filozofi je, studenti s invaliditetom