УЧЕНИЧКО ПОЗНАВАЊЕ ЛЕКСЕМА У ЧИТАНКАМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

  • Невена В. Ојданић Докторске студије, смер Култура Филолошки факултет у Београду

Сажетак

У овом раду смо истраживали колико је лексика која је заступљена у основношколским уџбеницима доступна и прилагођена дечјем узрасту. Из Читанке за српски језик за други разред основне школе, одабрани су различити типови књижевних текстова из којих су издвојене лексеме. На основу тумачења одређених лексема, мање и више фреквентних, добили смо слику о томе колико деца заправо разумеју оно што читају, које врсте текстова тумаче са мање или више тешкоћа, које је порекло лексема заступљено у читанкама за децу и слично.

Преузимања

Подаци за пруезимање нису доступни
Како цитирати
ОЈДАНИЋ, Невена В.. УЧЕНИЧКО ПОЗНАВАЊЕ ЛЕКСЕМА У ЧИТАНКАМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. Методички видици, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 57-79, dec. 2014. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1057>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2014.5.57-79.
Bрој часописа
Секција
НАСТАВА КЊИЖЕВНОСТИ И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Кључне речи

лексика српског језика, школски уџбеници, разумевање књижевних текстова