Перкучин, Слободанка. " ДИЈАХРОНИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА РУСИСТИЧКИХ КАТЕДРИ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ" Методички видици [Online], Година 1 Bрој 1 (24 February 2010)