Перкучин, Слободанка. " ДИЈАХРОНИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА РУСИСТИЧКИХ КАТЕДРИ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ." Методички видици [Online], 1.1 (2010): 96-104. Web. 5 Jul. 2020