Перкучин, . 2010 Feb 24. ДИЈАХРОНИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА РУСИСТИЧКИХ КАТЕДРИ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ. Методички видици. [Online] 1:1