Перкучин, . (2010). ДИЈАХРОНИЈСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ У СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА РУСИСТИЧКИХ КАТЕДРИ У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ. Методички видици, 1(1), 96-104. doi:10.19090/mv.2010.1.96-104