Cmiljanović, A. (2020). LOGIKA MIHAJLA MARKOVIĆA KAO FILOZOFSKA PROPEDEUTIKA U SREDNJOJ ŠKOLI. Методички видици, 10(10), 275-286. doi:10.19090/mv.2019.10.275-286