Громовић, Милан. " КАМИЈЕВ МЕРСО У КОНТЕКСТУ АПСУРДА И МЕТАФОРЕ ВАМПИРА – МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП" Методички видици [Online], Година 10 Bрој 10 (23 September 2020)