Вујовић, Марија. " ФОСИЛИЗОВАНЕ ГРЕШКЕ У ПИСАНОЈ ПРОДУКЦИЈИ УЧЕНИКА ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА (НИВО Б2)." Методички видици [Online], 10.10 (2019): 229-253. Web. 21 Sep. 2020