Kampmark, Nataša. " EDJ U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU: ANALIZA POTREBA I IZRADA NASTAVNOG PLANA" Методички видици [Online], Година 10 Bрој 10 (23 September 2020)