Kampmark, Nataša. " EDJ U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU: ANALIZA POTREBA I IZRADA NASTAVNOG PLANA." Методички видици [Online], 10.10 (2019): 113-137. Web. 23 Sep. 2020