Софинкић, Милица. " НЕКОЛИКО ТЕЗА О НАСТАВНИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА СУМАТРЕ И ОБЈАШЊЕЊА СУМАТРЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ." Методички видици [Online], 10.10 (2019): 75-92. Web. 21 Sep. 2020