Софинкић, . 2020 Sep 21. НЕКОЛИКО ТЕЗА О НАСТАВНИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА СУМАТРЕ И ОБЈАШЊЕЊА СУМАТРЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Методички видици. [Online] 10:10