Софинкић, . (2020). НЕКОЛИКО ТЕЗА О НАСТАВНИМ ИНТЕРПРЕТАЦИЈАМА СУМАТРЕ И ОБЈАШЊЕЊА СУМАТРЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ. Методички видици, 10(10), 75-92. doi:10.19090/mv.2019.10.75-92