БАБИЋ, Биљана М.. МОРФОЛОШКО-СИНТАКСИЧКИ МИНИМАЛНИ РЕЧНИК ГЛАГОЛА У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ / ДРУГОГ И КАО МАТЕРЊЕГ. Методички видици, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 33-58, jan. 1970. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1905>. Датум приступа: 23 sep. 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2019.10.33-58.