Брадашевић, Саша. " ДР КСЕНИЈА АЈКУТ. ТУРСКИ ФОЛКЛОР." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 343-345. Web. 1 Jun. 2020