Јоргић, Кристина. " РОДНИ СТЕРЕОТИПИ У ОБРАЗОВАЊУ – АНАЛИЗА ОСНОВНОШКОЛСКИХ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈЕ" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)