Јоргић, Кристина. " РОДНИ СТЕРЕОТИПИ У ОБРАЗОВАЊУ – АНАЛИЗА ОСНОВНОШКОЛСКИХ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈЕ." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 321-336. Web. 1 Jun. 2020