Јоргић, . (2018). РОДНИ СТЕРЕОТИПИ У ОБРАЗОВАЊУ – АНАЛИЗА ОСНОВНОШКОЛСКИХ УЏБЕНИКА ИСТОРИЈЕ. Методички видици, 9(9), 321-336. doi:10.19090/mv.2018.9.321-336