Marinkov, Ivana. " GETEOV KRALJ U TULI U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA: PRIMER DIDAKTIZACIJE KANONSKOG TEKSTA" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)