Marinkov, Ivana. " GETEOV KRALJ U TULI U NASTAVI NEMAČKOG JEZIKA: PRIMER DIDAKTIZACIJE KANONSKOG TEKSTA." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 283-295. Web. 19 Jun. 2019