Radić-Bojanić, Biljana, И Pop-Jovanov, Danijela. " RADIONICE U OBRAZOVANJU: TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)