Ivanić, Ivana, Spariosu, Laura, И Sorin Vintilă, Daniel. " GREŠKE U UPOTREBI IMENICA, ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA NA NIVOIMA A1 I A2 UČENJA RUMUNSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)