Ivanić, Ivana, Laura G. Spariosu, & Daniel P. Sorin Vintilă. " GREŠKE U UPOTREBI IMENICA, ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA NA NIVOIMA A1 I A2 UČENJA RUMUNSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 201-222. Web. 23 Oct. 2019