Ivanić, I., Spariosu, L., & Sorin Vintilă, D. 2018 Dec 3. GREŠKE U UPOTREBI IMENICA, ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA NA NIVOIMA A1 I A2 UČENJA RUMUNSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA. Методички видици. [Online] 9:9