Ivanić, I., Spariosu, L., & Sorin Vintilă, D. (2018). GREŠKE U UPOTREBI IMENICA, ODREĐENOG I NEODREĐENOG ČLANA NA NIVOIMA A1 I A2 UČENJA RUMUNSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA. Методички видици, 9(9), 201-222. doi:10.19090/mv.2018.9.201-222