Петковић, Људмила. " УПОТРЕБА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМЕ МУДЛ (MOODLE) У РЕФОРМИСАНОЈ НАСТАВИ КАТЕДРЕ ЗА НЕОХЕЛЕНСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 179-200. Web. 1 Jun. 2020