ПЕТКОВИЋ, Људмила М.. УПОТРЕБА ОНЛАЈН ПЛАТФОРМЕ МУДЛ (MOODLE) У РЕФОРМИСАНОЈ НАСТАВИ КАТЕДРЕ ЗА НЕОХЕЛЕНСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 179-200, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1888>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.179-200.