Odža, Ivana, И Mudrovčić, Jelena. " METODIČKI PRISTUPI OBRADI LEKTIRE U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE: IZAZOV ZA POTICANJE I RAZVIJANJE ČITATELJSKIH KOMPETENCIJA" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)