Odža, Ivana, & Jelena N. Mudrovčić. " METODIČKI PRISTUPI OBRADI LEKTIRE U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE: IZAZOV ZA POTICANJE I RAZVIJANJE ČITATELJSKIH KOMPETENCIJA." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 145-161. Web. 19 Jun. 2019