Odža, I., & Mudrovčić, J. (2018). METODIČKI PRISTUPI OBRADI LEKTIRE U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE: IZAZOV ZA POTICANJE I RAZVIJANJE ČITATELJSKIH KOMPETENCIJA. Методички видици, 9(9), 145-161. doi:10.19090/mv.2018.9.145-161