Миловановић, Ксенија. " ИСПИТИВАЊЕ ЧИТАЛАЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА НА СРЕДЊОВЕКОВНИМ ТЕКСТОВИМА." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 75-103. Web. 1 Jun. 2020