Милосављевић, Стефан. " МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕМИ СЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА У ХАЗАРСКОМ РЕЧНИКУ МИЛОРАДА ПАВИЋА НА ДОДАТНОЈ НАСТАВИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 55-74. Web. 27 May. 2019