МИЛОСАВЉЕВИЋ, Стефан Ж.. МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ТЕМИ СЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА И ПИСМА У ХАЗАРСКОМ РЕЧНИКУ МИЛОРАДА ПАВИЋА НА ДОДАТНОЈ НАСТАВИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ. Методички видици, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 55-74, dec. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1881>. Датум приступа: 23 oct. 2019 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2018.9.55-74.