Миленковић, Жарко. " ПРИСТУП ПЕСМАМА ВОЈИСЛАВЉЕВ ВРТ, ACQUA ALTA И ШАПАТ ЈОВАНА ДАМАСКИНА ИВАНА В. ЛАЛИЋА" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)