Миленковић, Жарко. " ПРИСТУП ПЕСМАМА ВОЈИСЛАВЉЕВ ВРТ, ACQUA ALTA И ШАПАТ ЈОВАНА ДАМАСКИНА ИВАНА В. ЛАЛИЋА." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 43-54. Web. 19 Jun. 2019