Лакета, Снежана. " ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЕПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ ЈЕТРВИЦА АДАМСКО КОЛЕНО У ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ" Методички видици [Online], Година 9 Bрој 9 (3 December 2018)