Лакета, Снежана. " ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЕПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ ЈЕТРВИЦА АДАМСКО КОЛЕНО У ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ." Методички видици [Online], 9.9 (2018): 29-42. Web. 19 Mar. 2019