Лакета, . (2018). ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ЕПСКЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ ЈЕТРВИЦА АДАМСКО КОЛЕНО У ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОЈ НАСТАВИ. Методички видици, 9(9), 29-42. doi:10.19090/mv.2018.9.29-42