ЛЕМАЈИЋ, Maja С.. ЕКСПЛИЦИТНА НАСТАВА, НАМЕРНО УЧЕЊЕ И САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ У ПОРЕЂЕЊУ С ТРАДИЦИОНАЛНИМ УЧЕЊЕМ СТРАНОГ ЈЕЗИКА. Методички видици, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 251-270, jan. 2018. ISSN 2334-7465. Доступно на: <http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1867>. Датум приступа: 01 june 2020 doi: https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.251-270.