Давидовић, Јована. " АНДРИЋ И ЧЕХОВ У НАСТАВИ" Методички видици [Online], Година 8 Bрој 8 (12 January 2018)