Капларевић, Тина. " ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПИСМЕНИМ САСТАВИМА У НАСТАВИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ" Методички видици [Online], Година 8 Bрој 8 (17 January 2018)