Капларевић, Тина. " ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПИСМЕНИМ САСТАВИМА У НАСТАВИ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ." Методички видици [Online], 8.8 (2017): 115-134. Web. 1 Jun. 2020