Бајалица, Невена, И Станишић, Мишко. " ЕДУКАТИВНА МЕТОДОЛОГИЈА КУЋЕ АНЕ ФРАНК У АМСТЕРДАМУ" Методички видици [Online], Година 8 Bрој 8 (12 January 2018)