Крчмар, Никола. " УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА" Методички видици [Online], Година 8 Bрој 8 (12 January 2018)