Крчмар, Никола. " УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА." Методички видици [Online], 8.8 (2017): 53-69. Web. 20 May. 2019