Крчмар, . 2018 Jan 12. УПОТРЕБА ФОТОГРАФИЈЕ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ НА ТЕМУ ХОЛОКАУСТА. Методички видици. [Online] 8:8